Dúchadlo k Čov

Dúchadlo k Čov

Dúchadlo k Čov  je ústrednou súčiastkou technológie biologických čistiarni odpadových vôd. Používame výhradne dúchadlá značky SECOH. Osvedčená japonská technológia predurčuje tieto membránové dúchadlá k dlhej životnosti, nízkej spotrebe el.energie, tichému chodu a bezúdržbovej prevádzke. Máme s ními dlhoročné veľmi dobré skúsenosti!

Cena: - dúchadlá dodávame k ČOV a sú zahrnuté v cene ČOV

  • pri samostatnom odbere je cena 200-Eur / bez DPH / 
Dúchadlo k Čov