Nádrže k Čov

Nádrže k Čov

Pri riešení zachytávania odpadovej vody z ČOV je v niektorých prípadoch nutné umiestniť za ČOV záchytnú nádrž – žumpu, alebo prečerpávaciu nádrž. Tu ponúkame variabilné riešenia výroby nádrží a šách podľa kritérií projektu umiestnenia a odvodnenia ČOV.

Cena: túto Vám vykalkulujeme podľa rozmerov nádrží a šácht - dodávame ich len ako doplnkový sortiment k ČOV!

Nádrže k Čov
Nádrže
Nádrže
Nádrže
Nádrže
Nádrže